Integritetspolicy Betongreparation.se

I denna policy förklarar vi hur vi samlar in och använder personuppgifter. Vi beskriver också dina rättigheter och hur du kan göra dem gällande. 
Du är välkommen att kontakta oss om du har frågor om hur vi behandlar dina personuppgifter.

Personuppgiftsansvarig

För de behandlingar som sker inom betongreparation.se är föreningen Nätverket för betongreparationer (nedan kallat Rebet) personuppgiftsansvarig (org.nr 802442-2407). 

Personuppgiftsbiträde

I en del situationer är det nödvändigt för oss att anlita andra parter. Till exempel olika IT-leverantörer. De är då personuppgiftsbiträden till oss. Vi kontrollerar personuppgiftsbiträden för att säkerställa att de garanterar säkerheten och sekretessen för personuppgifterna. När personuppgiftsbiträden anlitas sker det bara för de ändamål som är förenliga med de ändamål vi själva har för behandlingen. 

Vad är en personuppgift

Personuppgifter är alla uppgifter som direkt eller indirekt kan kopplas till en person. Det gäller inte endast namn och personnummer utan även om till exempel bilder och e-postadresser. 
Behandling av personuppgifter är allt som sker med personuppgifterna i IT-systemen, oavsett om det handlar om mobila enheter eller datorer: exempelvis insamling, registrering, strukturering, lagring, bearbetning och överföring. 

Varför använder vi dina personuppgifter

Rebet samlar in och behandlar personuppgifter om dig för att du ska kunna vara användare och ta del av betonghandboken (betongreparation.se) samt kontakta oss för information. 

om användare av tjänsten användes dina personuppgifter för att upprätta och hantera ditt konto och betalning. Syftet med behandlingen av dina personuppgifter är att: 

Dessutom behandlas personuppgifter om medlemmar och användare i syfte att:

Vilka personuppgifter behandlar vi om dig

Rebet samlar in och behandlar följande personuppgifter : 

Du kan själv uppdatera dina personuppgifter på Mitt konto.

Cookies

Rebet använder så kallade cookies för att förbättra din kundupplevelse. 
På webbplatsen används cookies så att dina uppgifter tillfälligt sparas om du har fyllt i dem på en sida. På så sätt slipper du fylla i dina uppgifter igen. Denna typ av cookie sparas inte på din dator utan försvinner när du stänger din webbläsare. 
Om du inte accepterar användning av cookies kan du ändra dina inställningar i webbläsaren.

Hur länge sparar vi dina uppgifter

Rebet sparar aldrig dina personuppgifter längre än vad som är nödvändigt för respektive ändamål. Vissa uppgifter i bokföringen behöver på grund av lagstiftning till exempel sparas minst sju år.
Rebet sparar personuppgifter om dig som kund i högst 2 år efter att ditt medlemskap inaktiverats.
Personuppgifter om dig som är medlem sparas så länge du har ett aktivt konto. Du har rätt att när som helst avsluta ditt medlemskap. Efter att medlemskapet har avslutats kommer dina uppgifter att raderas senast 6 månader efter att vi mottagit din uppsägning. 

Vilka har tillgång till dina personuppgifter

Vi hanterar endast den information som behövs och endast de personer som behöver dem behandlar personuppgifterna.
Rebet kan komma att lämna ut dina uppgifter till tredje part, exempelvis samarbetspartners eller supportleverantörer
Rebet säljer aldrig dina personuppgifter vidare. 

Rättelse peronuppgifter

Som användare kan du logga in och själv uppdatera dina uppgifter under mitt konto. Du kan begära rättelse av felaktiga uppgifter och i vissa fall radering.
Rebet kommer att tillmötesgå din begäran i den utsträckning det överensstämmer med tillämplig lag, Det finnas lagkrav som gör att vi inte alltid omgående kan radera dina personuppgifter: till exempel bokförings- och skattelagstiftning. 

Ändring av policy

Rebet förbehåller sig rätten att ändra integritetspolicyn. Om du inte godtar ändringarna har du rätt att avsluta ditt konto.

Kontakt

Om du har frågor om hur vi behandlar personuppgifter kontakta Rebet (https://www.rebet.nu/kontakt)
Vi kan komma att göra ändringar i vår integritetspolicy. Den senaste versionen av integritetspolicyn finns alltid här på webbplatsen.