Förord

Handboken innehåller fyra flikar: Grundmaterial, Min handbok, Inställningar och Förord.

Grundmaterial: Här hittar du all information som finns tillgänglig. Du kan söka med sökord eller bläddra i rubriker för att hitta ett avsnitt. Under grundmaterial finns även en mer omfattande användarmanual.

Inställningar: Här finns din personliga information som även kan ändras.

Denna handbok är IT-baserad vilket skapar förutsättningar för framtida kompletteringar och uppdateringar samt möjliggör koppling till databaser, andra handböcker och normer. Av den anledningen ser vi gärna att eventuella felaktigheter meddelas till marten.janz@afconsult.com.

De författare som varit delaktiga i framtagandet av grundmaterialet är:

Initiativtagarna till detta arbete, är CBI Betonginstitutet, Lunds Tekniska Högskola, Banverket, Vattenfall AB, Vägverket och Sika Sverige AB. Under projektets gång har även ÅF och SABO deltagit i projektet. Arbetet har finansierats av Banverket, Elforsk, Vägverket och Rebet.

Utgivare: Rebet
Uppsala och Lund 2013 
Manouchehr Hassanzadeh och Mårten Janz